x

Graphist List

طراح گرافیک ، دیجیتال پینتینگ
گرافیک - صفحه آرایی - بخش بازرگانی
گرافیک، صفحه آرایی
طراح گرافیک، پوستر ، صفحه آرایی
کارشناسی گرافیک، پوستر و نشانه
گرافیک، صفحه آرایی
نقاشی دیجیتال
گرافیک - صفحه آرایی
طراح گرافیک، پوستر و صفحه آرایی
گرافیک، صفحه‌آرایی

تعرفه ها

قیمت نهایی با توجه به کیفیت کار، تعداد و سطح طراحانی که در یک پروژه شرکت خواهند داشت، نقش ایده‌پردازی و خلاقیت در طرح و در نهایت زمان انجام یک پروژه ممکن است کمتر از این مقدار باشد.

رایت گرافیک برای مجموعه‌های نوپا، فرهنگی و ارزشی تخفیف‌های قابل توجهی در نظر خواهد گرفت.
 

تعرفه طراحی گرافیکی

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.