x

Graphist List

طراح گرافیک ، دیجیتال پینتینگ
گرافیک - صفحه آرایی - بخش بازرگانی
گرافیک، صفحه آرایی
طراح گرافیک، پوستر ، صفحه آرایی
کارشناسی گرافیک، پوستر و نشانه
گرافیک، صفحه آرایی
نقاشی دیجیتال
گرافیک - صفحه آرایی
طراح گرافیک، پوستر و صفحه آرایی
گرافیک، صفحه‌آرایی

لوگو و ست اداری

لوگو گروه غذای سالم انار
اتود لوگو گروه غذای سالم انار
اتود لوگو گروه غذای سالم انار
لوگو گروه غذای سالم انار

این لوگو با توجه به هدف مجموعه مورد نظر، از ترکیب نماد انار با قلب که نشانه سلامتی است طراحی شده.

اتودهای دیگری که برای این برند طراحی شده رو در ادامه میتونید مشاهده کنید.

 

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.