x

Graphist List

طراح گرافیک ، دیجیتال پینتینگ
گرافیک - صفحه آرایی - بخش بازرگانی
گرافیک، صفحه آرایی
طراح گرافیک، پوستر ، صفحه آرایی
کارشناسی گرافیک، پوستر و نشانه
گرافیک، صفحه آرایی
نقاشی دیجیتال
گرافیک - صفحه آرایی
طراح گرافیک، پوستر و صفحه آرایی
گرافیک، صفحه‌آرایی

بنر بیلبورد و پوستر

پوستر دهه کرامت
پوستر دهه کرامت

این پوستر به همراه تعداد دیگری از پوسترها جهت فضاسازی ایستگاه‌های مترو تهران به مناسبت دهه کرامت اجرا شده است.

ابعاد: 
۲۰۰ در ۴۰۰

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.