x

Graphist List

طراح گرافیک ، دیجیتال پینتینگ
گرافیک، صفحه آرایی
طراح گرافیک، پوستر ، صفحه آرایی
کارشناسی گرافیک، پوستر و نشانه
گرافیک، صفحه آرایی
نقاشی دیجیتال
گرافیک - صفحه آرایی
طراح گرافیک، پوستر و صفحه آرایی
گرافیک، صفحه‌آرایی

تعرفه ها

فاصله بین کمینه و بیشینه قیمت با توجه به کیفیت کار، تعداد و سطح طراحانی که در یک پروژه شرکت خواهند داشت، نقش ایده‌پردازی و خلاقیت در طرح و در نهایت زمان انجام یک پروژه در نظر گرفته شده.

لیست قیمت

 

لوگو و ست اداری

 •  شرکتی / اداری ..............................................................۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار تومان
 • نشریات و مجلات .............................................................۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
 • فروشگاهی .....................................................................۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
 • عنوان کتاب ....................................................................۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان
 • مراکز فرهنگی و هیأت‌ها .....................................................۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان
 • سایت .............................................................................۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان
 • کانال .............................................................................۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان
 • ست اداری (سربرگ، پاکت و کارت) ........................................۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان

 

پوستر، بیلبورد و داده نما

 •  پوستر فرهنگی..................................................................۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان
 •  پوستر تجاری....................................................................۶۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار تومان
 •  بیلبوردهای تجاری..............................................................۷۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار تومان
 •  بیلبوردهای فرهنگی.............................................................۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان
 •  داده‌نما ............................................................................۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار تومان

 

کتاب و نشریات

 •  جلد مجله..........................................................................۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان
 •  قالب کلی مجله....................................................................۶۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار تومان
 •  صفحه‌آرایی مجله.................................................................۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان
 • جلد کتاب...........................................................................۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان
 •  قالب کلی کتاب....................................................................۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان
 •  صفحه‌آرایی کتاب................................................................ ۱.۵ تا ۵ هزار تومان
 •  قالب کلی روزنامه................................................................۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان
 •  صفحه آرایی روزنامه............................................................۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان

 

جزوه و بروشور

 •  طراحی بروشور آ۴ سه لت..................................................... ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان
 •  طراحی جلد و قالب کاتالوگ.....................................................۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان
 •  طراحی صفحات داخلی کاتالوگ.................................................۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان

 

سایت و نرم افزار

 • طراحی قالب کلی سایت (صفحه اول+ دو صفحه داخلی)......................۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار تومان
 • طراحی صفحات جدید سایت ......................................................۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان
 • طراحی قالب کلی نرم افزاردستکتاپ(صفحه اول+ دو صفحه داخلی..........۵۰۰ تا ۱۵۰۰ هزار تومان
 • طراحی صفحات جدید نرم افزار دسکتاپ .......................................۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان
 • طراحی قالب کلی نرم افزار موبایلی(صفحه اول+ دو صفحه داخلی).........۳۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار تومان
 • طراحی صفحات جدید نرم افزار موبایلی.........................................۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان

 

قالب‌های دیگر

 • تصویرسازی.......................................................................۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان
 • نقاشی دیجیتال......................................................................۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان
 • اینفوگرافیک .......................................................................۵۰۰ تا ۱۰۰۰هزار تومان
 • طراحی بسته بندی.................................................................۷۰۰ تا ۲۵۰۰هزار تومان
 • هویت بصری سازمان.............................................................۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰هزار تومان
 • طراحی قلم اختصاصی(فونت)....................................................۱۵۰۰۰ هزار تومان

 

حق تالیف و انتشار محفوظ است.